- Mindfulness kurs for begynnere -

Nytt Mindfulness kurs ved Moss YogaSenter med Hege Sletnes – lær om sammenhenger mellom tilstedeværelse, helse og livskvalitet. Gjennom kurset over 8 uker får du innsikt i kunsten å være tilstede der du er og redusere stress, oppnå bedre selvinnsikt og selvforståelse. 

Kursinstruktør er Hege Sletnes, som er utdannet sivilingeniør, coach og mindfulnessinstruktør. Du kan lese mer om hennes filosofi og bakgrunn på nettsiden hennes her.

1f331.png

Tid:
Onsdager 20. april- 8. juni 2022
kl 19:00-21:00 

Mindfulnesskurs – Program
Alle kurskveldene har et spesielt fokus og hver samling inneholder tid til meditasjon.

Samling 1:  Autopiloten
Første kursdag har vi fokus på autopiloten, hvordan vi vanligvis tar valg og hvordan vi kan komme ut av vante mønstre.

Samling 2: Kropp og sinn
Vi gjennomgår hvordan kroppen «snakker», og hvordan vi ofte overstyrer kroppens egne signaler.

Samling 3: Tankene og hjernen
Vi kommer inn på hvordan hjernen fungerer  gjennom enkle illustrasjoner og hvordan ulikt fokus gir oss ulik tenning i hjernen som igjen medfører  tanker og adferdsmønstre.

Samling 4: Følelsene våre og våre reaksjoner
Hvordan vi reagerer på følelser og hvordan vi tar valg. Hva ligger til grunn for reaksjonene våre, og er det alltid klokt å følge denne strategien?

Samling 5: Våre behov
Hvilke behov har vi egentlig, og vet vi å lytte til oss selv når de viser seg?

Samling 6: Å la alt være som det er
Å anerkjenne våre opplevelser som de er. Tilbøyelighet til å dømme og skyve vekk det som er vanskelig.

Samling 7: Stillheten bakenfor
Vi øver oss på å lede oppmerksomheten vår mot det som kan gi livskvalitet.

Samling 8: Oppsummering og avslutning
Tid til gjennomgang, spørsmål og erfaringer.

 
TID:
Kurs 8 onsdager
20. april – 8. juni 2022
kl. 19:00 – 21:00
 
STED:
Moss YogaSenter på Lilleeng Helsepark
 
PRIS:
Kr. 3.600,-

Kursinformasjon

Tid:
8 onsdager fra 
20. april – 8. juni 2022

kl. 19:00 – 21:00

Pris:
kr. 3.600

Sted:
Moss YogaSenter
Lilleeng Helsepark
Lilleengveien 6
1523 Moss
(inngang ved Evita)