- Mindful Morgen Yoga for alle -

Mindful Morgen Yoga  er et gratis tilbud til alle, arrangert av Kirkens Bymisjon i Moss og Moss YogaSenter.

Fredag 13. Januar 2023 starter vi opp igjen, og du er velkommen. Er du våken er det bare å komme, vi gjør enkle øvelser. Anne-Grete forklarer øvelsene sett fra et nevrofysiologisk perspektiv. Kanskje du føler deg roligere og rikere på det som er viktig etter Morgen Yoga – kom og prøv!

Sted: 
Storesal på Arena ved siden av rådhuset

Tid:
alle fredager kl 07:30 – 08:15.

🧡-lig velkommen!🧡

#bestestartpådagen #etvarmeresamfunn #kirkensbymisjon #Arena #Mosskirkeogkultursenter #Mosskommune #myoga #mossyogasenter