OVERLEVELSE

Vi er godt tilpasset å tåle ulike typer stress. Stress betyr flere ting og det kan påvirke oss på en rekke ulike måter. Felleskomponenten er en hormonell «høydare» . Dominerende hormoner skilles ut og strømmer rundt i blodbanen og påvirker vitale organer.  Det påvirker hvordan blodet fordeles rundt i kroppen. Særlig hjertet, muskler i ben og armer. Forsyning til fordøyelsesorganene nedreguleres. I hjernen ned- og oppreguleres aktiviteten slik at raske avgjørelser kan tas.

Denne situasjonen er fysiologisk krevende. En rekke stoffer som mineraler og vitaminer forbukes i store mengder i de ulike prosessene,

STRESS

Vi tåler selvfølgelig godt stress, ellers ville vi ikke overlevd. Utfordringer kan også være en viktig del av det å  utvikle seg og strebe etter å bli bedre. Det kjennes godt.

Forutsetningen for å kunne tåle stress uten å bli utslitt er at vi selv også kan skape situasjoner uten stress fra tid til annen.

Hvordan slapper du best av?

Å sitte i stille og se på  tv, sjekke e-post eller nyheter på telefonen vil opprettholde en stadig aktivitet i nervesystemet og kan påvirke utskillelse av stresshormoner som igjen vil påvirke hjertefunksjon, fordøyelsesorganene, kan skape ubevisste spenninger i muskulatur og og og.

Du skjønner sikkert i hvilken retning jeg nå peker.

Men: jeg klarer ikke å sitte bare stille og ikke gjøre noe!

MEDITASJON

Meditasjon er øvelse i å nedregulere sansene som registrerer signaler fra omgivelsene. Syn – hørsel – lukt – følelse av berøring og temperatur. Dette har stor innvirkning på nervestystemet som er selve kommandosentralen vår. Det er for mange en svært krevende øvelse!

De som syns meditasjon er noe tull og at det er bedre å komme seg ut og løpe er gjerne de som trenger øvelse i å styrke det parasympatiske nervesystemet mest. Jeg tror mange som er trangsynte, arrogante, selvsentrerte og styrt av dogmer er stresset.

Meditasjon til folket!

Jeg tenkte selv at meditasjon var for spesielt interesserte med lilla skjerf og fotformsko. Etter lengre tid med øvelser i løpet av utdannelsen som medisinsk yoga instruktør merket jeg likevel gradvis at det faktisk styrket meg å sitte stille med fokus innover. Det var absolutt helt nytt for meg. Man lærer så lenge man lever.

Du kan bli med på Medisinsk Yoga og teste effekten meditasjon i kombinasjon med enkle bevelgelser har for deg!

Velkommen er du!
Anne-Grete