OVERLEVELSE I EN HEKTISK HVERDAG

En uhyre viktig funksjon i livet er å kunne tåle stress. Derfor er vi gjennom evolusjonen godt tilpasset å tåle ulike typer kortvarig stress. 

Et eksempel på betydningen av stress er at utfordringer som kan stresse oss er en viktig del av det å  utvikle seg og strebe etter å bli bedre. Vi utvikler ferdigheter og opplever en strøm av økt energi.

Det er en vanlig forventning i det moderne samfunnet at vi skal prestere på ulike arenaer i livet. De som viser god evne til å tåle stress presenteres som sterke vinnertyper.

Det er likevel en høy forekomst av uro og stressrelaterte helseplager i samfunn hvor status og penger er drivkraften for å stå opp om morgenen.

MEDITASJON er fokus

Meditasjon brukes som en metode for å balansere det overaktive med det rolige. Gjennom meditasjon kan du oppnå innsikt og en fredelig tilstedeværelse som gir deg ro og styrke.

ONLINE meditasjon og yoga

Har du behov for å endre fokus og føle mer indre ro og glede? Du er velkommen til å prøve mine ONLINE yoga timer med meditasjon.

Når jeg åpner salen igjen håper jeg også å se deg der, velkommen!

Balanse

Som med alt i livet er det viktig å skape balanse mellom de ulike elementene som påvirker oss og kan skyve oss ut av balanse i hverdagen.

Meditasjon og tilstedeværelse er en fin motsats til stress, og det er ikke nødvendig å sitte rolig med bena i kors når man mediterer. Du kan meditere mens du går på tur, for eksempel på en sti i skogen hvor du ikke treffer mange underveis.

Samme effekt som god søvn

Mange vitenskapelige studier har vist at meditasjon fremkaller en lignende situasjonen i hjernen som ved dyp søvn.  Det er derfor ikke så vanskelig å argumenter for at meditasjon er nyttig for å rense og styrke kroppen.

Er du kjent med meditasjon, eller mediterer du?

Alle timene jeg underviser med yoga inneholder øvelser i meditasjon, og du kan benytte mitt ONLINE yogatilbud nå som salen er stengt. Her kan du får veiledning og inspirasjon til tilstedeværelse eller mindfulness.

Når jeg åpner yogasalen igjen er du velkommen til treninger der!

Du kan bli med på hvilken som helst av timene gjennom uken og teste effekten av meditasjon og myke bevelgelser.

Velkommen!

hilsen Anne-Grete